Aris Buddingh' Weelde(B)Stomaforum
Favoriete links
Favoriete links

Stobudwetenswaardigheden

Over mijn ongemakken wil ik U het volgende vertellen.Ik heb het twijfelachtige genoegen over twee stoma's te beschikken,nl. een urostoma en een ileostoma.Waarom toch een "twijfelachtig genoegen"?Wel ,het ziekteverloop was dermate heftig dat ik met een beetje minder geluk er al helemaal niet meer geweest zou zijn.

Mijn ileostoma kreeg ik als gevolg van een langdurige colitis ulcerosa die onbeheersbaar was geworden ,kort na mijn operatie voor het urostoma.Binnen twee maanden dus twee zware operaties wat volgens de chirurgen eigenlijk onmogelijk was maar noodzakelijk wegens een dreigende darmperforatie.

Maar het is wonder boven wonder allemaal redelijk goed gegaan,wel met veel complicaties die ik hier niet allemaal zal noemen maar waardoor ik wel precies honderd dagen in het ziekenhuis was.

Waarom vertel ik dit?Toch niet om mij op de borst te kloppen dat ik dit allemaal overleefd heb,maar wel omdat ik vind dat je hierover vrijelijk moet praten met al je bekenden waarna je zult merken dat die allen je als een normaal mens zullen behandelen.Een geweldige ervaring! 

Maar ook om mijn ervaringen te delen met zo talloos velen die hetzelfde hebben meegemaakt of misschien gaan meemaken. Aan hen wil ik zeggen dat ik ondanks alle problemen er toch weer in geslaagd ben een, voor mijn gevoel ,zinvolle voortzetting van mijn leven te vinden,iets wat ik al mijn lotgenoten zou willen toewensen.

Naast het medeleven van tallozen en vooral van mijn gezin,is een belangrijke factor in mijn overlevingsstrategie geweest het vinden van een manier om comfortabel om te gaan met mijn discomforts.

Die heb ik gevonden in het bedenken van ondergoed waarmee ik op een zeer simpele manier de ,vooral voor ileopatienten,zeer frequente toiletgang tot een snelle en eenvoudige actie heb teruggebracht.

Eén van de bijzonderheden is dat ik nooit meer óp het toilet,maar altijd vóór het toilet zit of sta zowel voor het ledigen van mijn uro-als ileostomazakje.

Op aanraden van enkele deskundigen heb ik op deze uitvinding octrooi aangevraagd.Door octrooideskundigen werden twijfels geuit over de kans op succes
,maar ik heb altijd gewezen op het feit dat het belangrijkste aspect van mijn uitvinding was gelegen in het uitzonderlijke omgangsgemak met je stoma waardoor het leven niet gecompliceerder is dan dat van mensen zónder een stoma.

Het octrooi is ook toegewezen.Op de pagina forum kunt U hierover verder met mij van gedachten wisselen.Ik wens U veel gezondheid toe.

HomeOver mijMijn familieFoto'sFavoriete linksContact MeForumGuestbook